وب افزار بوم‌لاگوب افزار بوم‌لاگچهارشنبه 24 شهريور 1400بوم‌لاگ یک وب‌افزار است که می‌تواند با توجه به نیاز افراد مخلتف حقیقی یا حقوقی برنامه‌های وب‌بیس و وب‌سایت ایجاد نماید.